Współpraca Miasta z NGO

 

Program współpracy na rok 2024

Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024"


Program współpracy na rok 2024

 

 

 

Program współpracy na rok 2023

Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"


Program współpracy na rok 2023

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023

 

Program współpracy na rok 2022

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2021 r. uchwaliła "Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"


Program współpracy na rok 2022

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022

 

 

Program współpracy na rok 2021

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2020 r. uchwaliła "Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"


Program współpracy na rok 2021

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021

 

Program współpracy na rok 2020

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 29 października 2019 r. uchwaliła "Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"


[Program współpracy na rok 2020]

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020

 

Program współpracy na rok 2019

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2018 r. uchwaliła "Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"


[Program współpracy na rok 2019]

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019

 

Program współpracy na rok 2018

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 26 października  2017 r. uchwaliła "Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"


[Program współpracy na rok 2018]

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

 

Program współpracy na rok 2017

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 3 listopada  2016 r. uchwaliła "Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"


[Program współpracy na rok 2017]

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

 

Program współpracy na rok 2016

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 28 października 2015 r. uchwaliła "Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"

 

[Program współpracy na rok 2016]

 

[Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016]

 

Program współpracy na rok 2015

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2014 r. uchwaliła "Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"

[Program współpracy na rok 2015]

 

[Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015]

 

Program współpracy na rok 2014

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2013 r. uchwaliła "Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

[Program współpracy na rok 2014]

 

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2014 roku wprowadziła zmiany do Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

[zmiany do Program współpracy na rok 2014]


[Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014]

 

Program współpracy na rok 2013

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2012 r. uchwaliła "Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".

[Program współpracy na rok 2013]

 

[Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013]


Program współpracy na rok 2012


Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2011 roku uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012".

[Program współpracy na rok 2012]


[Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012]

 

Program współpracy na rok 2011

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2010 roku uchwaliła "Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011".

[Program współpracy na rok 2011]


[Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011]

 

Uchwała konsultacyjna

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 20 października 2010 roku uchwaliła szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

[Uchwała konsultacyjna]

 

Program współpracy na rok 2010

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 27 października 2009 roku uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010.

[Program współpracy na rok 2010]

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2010

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 25 maja 2011 roku uchwaliła przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi.

[Sprawozdanie za rok 2010]

 

Program współpracy na rok 2009

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2008 roku uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi.

[Program współpracy na rok 2009]


Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2009 roku wprowadziła zmiany do Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009 .

[zmiany do Program współpracy na rok 2009]

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2009

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2010 roku uchwaliła przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi.

[Sprawozdanie za rok 2009]

 

 

Program współpracy na rok 2008

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2007 roku uchwaliła Program współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008.

[Program współpracy na rok 2008]

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2008

Rada Miejska w Darłowie na posiedzeniu w dniu 28 maja 2009 roku uchwaliła przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi.

[Sprawozdanie za rok 2008]