Aktualności

AKTUALNE DRUKI OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ

Informujemy, że aktualne druki ofert, umów i sprawozdań oraz opisy faktur i oświadczenia wolontarystyczne w wersji edytowalnej w ramach planowanych bądź już realizowaych zadań publicznych znajdziecie Państwo na stronie:  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Darłowie - lewe menu- organizacje pozarządowe.

Czytaj dalej ...

INFORMACJE O AKTUALNYCH KONKURSACH REGIONALNYCH I OGÓLNOPOLSKICH

Szczegółowe informacje na temat aktualnych konkursów/grantów/projektów ogólnopolskich oraz regionalnych skierowanych do organizacji pozarządowych znajdziecie Państwo na stronie https://www.ngo.pl/

Czytaj dalej ...

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023

  KONSULTACJE projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2023 Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022. poz. 1327, z późn.zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po...

Czytaj dalej ...