Konkursy, tryb pozakonkursowy

ROZSTRZYGNIĘCIE- PIŁKA NOŻNA I KOLARSTWO 2024

Termin: do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.1653.2024 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2024 r. Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej- od podpisania umowy do 30 czerwca 2024 r. Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana pr...

Czytaj dalej ...

ROZSTRZYGNIECIE- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 2024

Termin: do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2024 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.1655.2024 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2024 r. Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo 1. Darłowskie Centrum Wolontar...

Czytaj dalej ...

ROZSTRZYGNIĘCIE - DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH 2024

Termin: do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie działania na rzecz osób starszych w 2024 roku ogłoszonego Zarządzeniem  Nr OSS.0050.1651.2024 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2024 r. Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo 1. Polski Związek Emerytów, R...

Czytaj dalej ...

ROZSTRZYGNIĘCIE- SIATKÓWKA I POZOSTAŁE DYSCYPLINY 2024

Termin: do 2024-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.1654.2024 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2024 r. Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez K...

Czytaj dalej ...

ROZSTRZYGNIĘCIE - RATOWNICTWO WODNE

Termin: do 2024-12-31

    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie ratownictwa wodnego w 2024 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.1723.2024 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 1 lutego 2024 r.       Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo 1. Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddzia...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] - następna strona