Konkursy, tryb pozakonkursowy

ROZSTRZYGNIĘCIE - KONKURS OFERT DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH 2023

Termin: do 2023-12-31

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie działania na rzecz osób starszych w 2023 roku ogłoszonego Zarządzeniem  Nr OSS.0050.1325.2023 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 stycznia 2023 r.         Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo 1. Polski Związek Emerytów...

Czytaj dalej ...

ROZSTRZYGNIĘCIE - KONKURS OFERT KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 2023

Termin: do 2023-12-31

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 roku ogłoszonego Zarządzeniem    Nr OSS.0050.1326.2023 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 stycznia 2023 r.         Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo 1. Darłowskie Cent...

Czytaj dalej ...

ROZSTRZYGNIĘCIE - KONKURS OFERT - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2023

Termin: do 2023-12-31

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.1327.2023 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 stycznia 2023 r.   Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej     Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana ...

Czytaj dalej ...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU- PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM 2023

Termin: do 2023-12-31

    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku ogłoszonego Zarządzeniem  Nr OSS.0050.1328.2023 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2023 r.   Zadanie- Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)...

Czytaj dalej ...

ROZSTRZYGNIĘCIE - KONKURS OFERT POMOC SPOŁECZNA 2023

Termin: do 2023-12-31

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.1302.2022 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 9 grudnia 2022 r.       Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową ...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] - następna strona