Konkursy, tryb pozakonkursowy

OTWARTY KONKURS OFERT- KULTURA FIZYCZNA I SPORT - PIŁKA NOŻNA I KOLARSTWO W 2024

Termin: do 2024-01-31

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku 1. Nazwa i rodzaj zadań. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024, z podziałem na: Zadanie 1 ? Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej. Zadanie 2 ? Wspi...

Czytaj dalej ...

ROZSTRZYGNIĘCIE - KONKURS POMOC SPOŁECZNA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 2024

Termin: do 2023-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.1623.2023 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 28 listopada 2023 r. Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana przez Komisję Konkursową...

Czytaj dalej ...

OTWARTY KONKURS OFERT- POMOC SPOŁECZNA 2024

Termin: do 2023-12-31

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Darłowo, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. 1. Nazwa, rodzaj zadania. ?Przygotowanie, wydawanie i umożliwienie s...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] - następna strona