Konkursy, tryb pozakonkursowy

OTWARTY KONKURS OFERT- RATOWNICTWO WODNE

Termin: do 2024-02-26

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 roku 1. Nazwa i rodzaj zadań. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 roku pn. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego. W ramach zadania mogą być podejmowane działania dotyczące: 1) organizacji i prowadzenia szkole...

Czytaj dalej ...

OTWARTY KONKURS OFERT- DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH W 2024

Termin: do 2024-01-31

    BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie działania na rzecz osób starszych w 2024 roku Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.     1. Nazwa i rodzaj zadania. Działania na rzecz osób starszych. Zadanie polega na prowadzeniu działań np. edukacyjnych, sportowych, kulturalnych na rzecz osób starszych/seniorów z teren...

Czytaj dalej ...

OTWARTY KONKURS OFERT- PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM W 2024

Termin: do 2024-01-31

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku 1. Nazwa i rodzaj zadań. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu promowana alternatywnych form spędzania wolnego czasu Zadanie polega na organizacji systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki. Zajęcia nie powinny mieć charakteru akcyjne...

Czytaj dalej ...

OTWARTY KONKURS OFERT- KULTURA FIZYCZNA I SPORT -SIATKÓWKA I POZOSTAŁE DYSCYPLINY W 2024

Termin: do 2024-01-31

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku 1. Nazwa i rodzaj zadań. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024, z podziałem na: Zadanie 1 ? Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki. Zadanie 2? Wspieranie ...

Czytaj dalej ...

OTWARTY KONKURS OFERT- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA W 2024

Termin: do 2024-01-31

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2024 roku Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. 1. Nazwa i rodzaj zadania. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Zadanie polega na prowadzeniu całościowego programu informacyjno ? szkoleniowego w zakresie aktywności s...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] - następna strona