Konkursy, tryb pozakonkursowy

TRYB POZAKONKURSOWY- III LIGA SIATKÓWKI

Termin: do 2024-06-30

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć...

Czytaj dalej ...

TRYB POZAKONKURSOWY- REALIZACJA SPEKTAKLU NASZ TEATR

Termin: do 2024-06-30

  Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023, poz. 571, z późn.zm.). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.   Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć   ...

Czytaj dalej ...

TRYB POZAKONKURSOWY- STOWARZYSZENIE SZKOŁA TAŃCA S- TEN

Termin: do 2024-06-30

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć...

Czytaj dalej ...

TRYB POZAKONKURSOWY- SZTAFETA ŻYCIA- KOCHAMY NASZE MAMY

Termin: do 2024-06-30

W dniu 17 maja br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn.Sztafeta życia - kochamy nasze mamy złożona przez Klub Amazonki w Darłowie. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U z 2023 poz. 571) Miasto Darłowo może zlecić organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy realizację zadanie publicznego o charakterze lokalnym l...

Czytaj dalej ...

Otwarty konkurs - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej oraz kolarstwa

Termin: do 2024-06-30

  BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku   1. Nazwa i rodzaj zadań. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024, z podziałem na: Zadanie 1 ? Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej. Zadanie 2 ? Wspiera...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] - następna strona