Konkursy, tryb pozakonkursowy

TRYB POZAKONKURSOWY - STOWARZYSZENIE SZKOŁA TAŃCA S-TEN

Termin: do 2023-06-30

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczy...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] - następna strona