Konkursy, tryb pozakonkursowy

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU SPORT 2024 - PIŁKA NOŻNA I KOLARSTWO

Termin: do 2024-12-31

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.15.2024 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 czerwca 2024 r.   Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej     Lp. oferty Nazwa organizacji Kwota wnioskowana przez organizację Kwota proponowana pr...

Czytaj dalej ...

TRYB POZAKONKURSOWY- XVI REGGAENWALDE FESTIWAL

Termin: do 2024-10-30

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 złoty...

Czytaj dalej ...

TRYB POZAKONKURSOWY- REGATY TURYSTYCZNE

Termin: do 2024-08-30

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023, poz. 571). Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicznego nie może przekroczyć  10 000 złotych, a t...

Czytaj dalej ...

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji- HARCERSKA AKCJA LETNIA

Termin: do 2024-08-30

Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Miasto Darłowo może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania publicz...

Czytaj dalej ...

TRYB POZAKONKURSOWY- WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Termin: do 2024-07-30

W dniu 23 maja br. do Urzędu Miejskiego w Darłowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. ?Warsztaty profilaktyczne drużyny mistrzów? złożona przez Fundację Drużyna Mistrzów Sport Muzyka Pasja? Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t Dz. U z 2023 poz. 571) Miasto Darłowo może zlecić organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy realizację zadanie p...

Czytaj dalej ...

poprzednia strona - [1] [2] [3] [4] [5] - następna strona