Konkursy, tryb pozakonkursowy

ROZSTRZYGNIĘCIE- PIŁKA NOŻNA I KOLARSTWO 2024

Termin: do 2024-12-31

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.1653.2024 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2024 r.

Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej- od podpisania umowy do 30 czerwca 2024 r.

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Miejski Klub Sportowy Darłovia Darłowo

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Ogółem

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Zadanie 2 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu ? kolarstwo - od podpisania umowy do 30 czerwca 2024 r.

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Klub Kolarski Ziemia Darłowska

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Ogółem

40.000,00

40.000,00

40.000,00