Konkursy, tryb pozakonkursowy

ROZSTRZYGNIĘCIE- SIATKÓWKA I POZOSTAŁE DYSCYPLINY 2024

Termin: do 2024-12-31

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.1654.2024 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2024 r.

Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Klub Sportowy Stocznia Darłowo M&W

45.000,00

45.000,00

45.000,00

Ogółem

45.000,00

45.000,00

45.000,00

Zadanie 2 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Uczniowski Klub Sportowy Ashihara Karate i Ju Jitsu

10.000,00

7.000,00

7.000,00

2.

Akademia Sportu Kimura Darłowo

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3.

Klub Biegacza Darłowskie Charty

7 300,00

0,00

0,00

Ogółem

27.300,00

17.000,00

17.000,00