Konkursy, tryb pozakonkursowy

ROZSTRZYGNIĘCIE - DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH 2024

Termin: do 2024-12-31

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo

w zakresie działania na rzecz osób starszych w 2024 roku ogłoszonego Zarządzeniem  Nr OSS.0050.1651.2024 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2024 r.

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ? Oddział Rejonowy w Darłowie

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Ogółem

10.000,00

10.000,00

10.000,00