Konkursy, tryb pozakonkursowy

ROZSTRZYGNIECIE- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 2024

Termin: do 2024-12-31

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2024 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.1655.2024 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2024 r.

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Darłowskie Centrum Wolontariatu

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Ogółem

60.000,00

60.000,00

60.000,00