Konkursy, tryb pozakonkursowy

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU- PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM 2023

Termin: do 2023-12-31

 

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku ogłoszonego Zarządzeniem  Nr OSS.0050.1328.2023 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 3 stycznia 2023 r.

 

Zadanie- Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

 

 

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Darłowski Międzyszkolny Klub Sportowy Delfin

12.000,00

12.000,00

 

12.000,00

2.

Klub Kolarski Ziemia Darłowska

 

9.000,00

 

2.000,00

 

2.000,00

3.

Uczniowski Klub Sportowy Orlik Darłowo

 

40.000,00

 

40.000,00

 

40.000,00

Ogółem

61.000,00

54.000,00

54.000,00

OSS