Konkursy, tryb pozakonkursowy

ROZSTRZYGNIĘCIE - KONKURS OFERT - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2023

Termin: do 2023-12-31

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Darłowo

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.1327.2023 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 stycznia 2023 r.

 

Zadanie 1 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej

 

 

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Miejski Klub Sportowy Darłovia Darłowo

270.000,00

270.000,00

 

270.000,00

Ogółem

270.000,00

270.000,00

270.000,00

 

Zadanie 2 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki

 

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Klub Sportowy Stocznia Darłowo M&W

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Ogółem

35.000,00

35.000,00

35.000,00

 

Zadanie 3 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu

 

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Uczniowski Klub Sportowy Ashihara Karate i Ju Jitsu

7.000,00

7.000,00

7.000,00

2.

Klub Kolarski Ziemia Darłowska

68.000,00

50.000,00

50.000,00

3.

Akademia Sportu Kimura Darłowo

 

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Ogółem

85.000,00

67.000,00

67.000,00

OSS