Konkursy, tryb pozakonkursowy

ROZSTRZYGNIĘCIE - KONKURS OFERT KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 2023

Termin: do 2023-12-31

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 roku ogłoszonego Zarządzeniem    Nr OSS.0050.1326.2023 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 stycznia 2023 r.

 

 

 

 

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Darłowskie Centrum Wolontariatu

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Ogółem

60.000,00

60.000,00

60.000,00

OSS