Konkursy, tryb pozakonkursowy

ROZSTRZYGNIĘCIE - KONKURS OFERT DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH 2023

Termin: do 2023-12-31

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo

w zakresie działania na rzecz osób starszych w 2023 roku ogłoszonego Zarządzeniem  Nr OSS.0050.1325.2023 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 2 stycznia 2023 r.

 

 

 

 

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Darłowie

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Ogółem

9.000,00

9.000,00

9.000,00

OSS