Konkursy, tryb pozakonkursowy

ROZSTRZYGNIĘCIE - KONKURS OFERT POMOC SPOŁECZNA 2023

Termin: do 2023-12-31

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo

w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr OSS.0050.1302.2022 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 9 grudnia 2022 r.

 

 

 

Lp. oferty

Nazwa organizacji

Kwota wnioskowana przez organizację

Kwota proponowana przez Komisję

Konkursową

Decyzja Burmistrza Miasta Darłowo

1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej- Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie

335.000,00

335.000,00

335.000,00

Ogółem

335.000,00

OSS