Aktualności

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023

 

KONSULTACJE projektu Programu współpracy Miasta Darłowo z NGO na rok 2023


Burmistrz Miasta Darłowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022. poz. 1327, z późn.zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Darłowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 

Do pobrania: Projekt "Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii lub uwag w sprawie konsultowanego projektu.

Opinie lub uwagi  w sprawie projektu  należy składać na piśmie, w terminieod 4 października do 18 października 2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Darłowie, Pl. Tadeusza Kościuszki 9  lub drogą elektroniczną na adres: oss@darlowo.pl lub r.lepper-zalewska@darlowo.pl

OSS